Om gården

Stora Lövhult Gård

Stora Lövhult Gård byggdes i slutet av 1800-talet, kartor från medeltiden visar att det fanns en boning på platsen.

Platsen var lämplig för boende då marker var bördig.

Vikingaborgen vid Stora Sundby var skyddande och redan på vikingatiden var bygden levande

 

 

 

 

Vi kan bara föreställa oss hur livet var vid sekelskriftet. Kalla vintrar, ingen el och det rådde självförsärjning i stort som smått.

Jordbruket var viktigt för att gården skule kunna försörja sig.

Här är en bild från 1920.

 

 

Det mesta vVi köpte gården 2001 och den hade sedan 1950-.talet varit i bruk som sommarställe. Här vilade en törnrosasömn.....ar igenväxt.... stilla och lite ödsligt.

I byggnaderna fnnas inget vatten och avlopp indraget.

En omfattande renovering gjordes.

Huvudbyggnaden fick rejäl kök, bergvärme och nya fönster + målning och nya snickerier där de gamla gjort sitt.

Arbetsbostaden bygges om till ettfamiljshus (90 m2) och hyrs ut.

Nytt stall, ca 110 m2 byggdes.

Stora Lövhult Gård

mellan Hjärmaren och Mälaren

I liv och just

 

Gården byggdes i slutet av 1800 talet för Von Holstein som var skogmästare åt Stora Sundby Slott.

5 familjer

Totalt bodde då fem familjer på gården. I huvdbyggnaden fanns två familjer, en i bagarstugan och två i den sk. arbetarbostaden. Totalt sju dass fanns på gården.

Hästar, åkrar och kor + lite får och höns

Fram till 50-talet var gården fortfarande i full bruk. Åkermark ända ner till Hjälmaren.

Under slutet av 1800-talet fanns även hästuppfödning.